«Atomik» er vodka fra atom-tragedien Tsjernobyl

Hadde du turt drikke dette?